Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebeleştirilmesi

Seçkin ARSLAN

Abstract


Ülkemizde önemi her geçen gün giderek artmakta olan bireysel emeklilik sistemindeki fon büyüklüğü 2018 yılı Ekim ayı itibariyle 87 Milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Bireysel emeklilik sistemi ile birlikte yatırım fonlarına aktarılan bu tasarruflar, para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilerek, ülke ekonomisine önemli oranda kaynak yaratmaktadır. Toplanan bu fonlar, kaynak bulma maliyetlerini düşürerek, sermaye piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu fonlar uzun vadeli yatırımları da arttırarak, ekonomik ve finansal istikrarın sağlanmasına olumlu katkıda bulunmaktadır.

Günümüzde işletmeler arasındaki rekabetin ve ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığı dönemlerde, finansal raporlamaya ve finansal bilgilere gereksinim daha fazladır. Dolayısı ile gerek bireysel emeklilik şirketlerinin elde ettiği tasarrufların, gerekse otomatik katılım sistemi ile birlikte sisteme zorunlu olarak katılan işletmelerin çalışanlarına ilişkin ödedikleri katkı paylarının doğru, açık ve anlaşılır bir şekilde muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve denetlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde bireysel emeklilik sisteminde yapılan son düzenlemelerin anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi ve bu düzenlemelerin de muhasebeleştirilme biçimlerindeki tekdüzeliğin sağlanabilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, son zamanlarda bireysel emeklilik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi vererek, bireysel emeklilik sisteminde karşılaşılan parasal işlemlerin muhasebeleştirilme biçimlerinin uygulama örnekleri aracılığı ile daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.  

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article