TÜRKİYE'DE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARETE ETKİLERİ

HALİL İBRAHİM TAMAN, MUSTAFA BAYLAN

Abstract


İnşaat Sektörü kendi gelişimi ile birlikte diğer sektörlerin de gelişimine olanak sağladığından ekonomiler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu önemi hem mal ve hizmetlerin üretilmesinde girdi olmasından hem de konut gibi ihtiyaçları karşılamasından dolayı çıktı yaratmaktan kazanmaktadır.

Sektörün özellikleri incelendiğinde neredeyse bütün ürünlerinin yatırım malı olarak kabul edildiği görülmektedir. Bu nedenle inşaat sektörüne olan ilgi sürekli olarak canlı kalmaktadır. Sektör büyük, orta ve küçük çaplı firmalar, taahhüt işlerini üstlenenler, denetleyici ve düzenleyici kamu kuruluşları, yerli ve yabancı sermaye yatırımcıları üzerinden ekonomiyi etkilemektedir.

İnşaat sektörü diğer yandan toplam istihdama vasıflı ve vasıfsız iş gücü kullanmasıyla katkıda bulunarak milli gelir üzerinde etki yaratmaktadır. Ancak inşaat sektörünün girdileri ithalat yoluyla temin edilmesi dış ticaret dengesi ve milli gelir üzerinde negatif etki yaratmaktadır.

Bu bağlamda düşünüldüğünde inşaat sektörünün son günlerde  Türkiye ekonomisinin gündemindeyer alması doğaldır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article