Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Tahmini

Muhsin Kar, Hüseyin Ağır, Sena Türkmen

Abstract


Sanayi üretimindeki gelişmelere bağlı olarak, enerji tüketimi ve enerji tüketimi içerisinde elektrik enerjisinin tüketimi artmaktadır. Çeşitli ülke grubu ve ülke örneği analizlerinde, artan elektrik enerjisi tüketiminin ekonomik büyümeye katkısı araştırılmaktadır. Politika yapıcılar ve araştırmacılar arasında güncelliğini koruyan elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi tartışmaları, çoğu ülkenin dışa bağımlılığından kaynaklanmakta ve enerjinin stratejik bir ürün olması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, enerjiyi verimli kullanan ülkelerde ekonomik büyümenin artması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan çeşitli ülkeler için, geliştirilen yeni ekonometrik yöntemlerle ilgili değişkenlerin tahmin edilmesidir. Ampirik sonuçlar, ekonomik büyüme amacına yönelik olarak elektrik arzını arttırıcı politikaların desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article