Türkiye’de Abrams Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği

Mehmet Hanefi Topal, Hamdi Furkan Günay

Abstract


Abrams (1999) eğrisi hipotezi, kamu sektörü hacminin genişlemesinin işsizlik oranını arttırdığını iddia etmektedir. Kamu sektörü hacminin genişlemesinin işsizlik oranlarını olumsuz etkilemesinin pek çok nedeni olabilir. (1) Kamusal olarak finanse edilen sağlık sigortası programı çalışanların işgücü maliyetlerini arttırır. (2) Kamu harcamalarının artması vergi yükünü yükseltir ve bu da çalışma-boş zaman tercihlerini değiştirebilir. (3) Kamu harcamalarının özel sektör yatırımlarını dışlaması işsizliği arttırabilir. (4) Kapsamlı kamusal düzenlemelerle işgücü piyasasına müdahale edilmesi, işgücü piyasasında fiyat sinyallerinin bozulmasına, işgücü piyasasının işleyiş kapasitesinin zayıflamasına ve belirsizliklere neden olur. Daha önce yapılmış çoğu çalışma, Türkiye’de kamu sektörü hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Öte yandan kamu sektörü hacmi – işsizlik oranı ilişkisini araştıran çok az çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, 1965-2016 dönemi için Türkiye’de Abrams eğrisi hipotezinin geçerli olup olmadığını ampirik olarak araştırmaktır. Kamu sektörü hacminin kısa ve uzun dönem işsizlik oranları üzerindeki etkileri, ARDL sınır testi ve tahmincisi kullanılarak araştırılmıştır. Araştırmanın bulguları, Türkiye’de Abrams eğrisi hipotezinin kısa dönemde geçerli olmadığını göstermektedir. Ancak sonuçlar, uzun dönemde Abrams eğrisi hipotezinin geçerli, kamu sektörü hacmi ile işsizlik oranı arasında pozitif ilişki olduğunu da göstermektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article