Sosyal Sermaye Kaynağı Olarak Ritüeller

İhsan Kutlu

Abstract


Sosyallik; insanın, dünya hayatını kendisi dışında başka insanlarla paylaşarak yaşamasıdır. Bu anlamda sosyal olmak dünyadaki varoluşun temel kategorilerinden biridir. Sosyal olmanın doğası diğer insanlarla ilişki içinde olmayı gerektirir.  Yani ilişkiler sosyal varoluşun gerçekleşmesi açısından önemlidir ve bu ilişkiler her yerdedir. Aile içinde, akrabalıklarda, patron-çalışan arasında ya da bir alışveriş merkezindeki kasiyerle olan temasta bu ilişkileri görmek mümkündür. Bu ilişkilerin bir kısmı tanınan kişilerle ancak artık pek çoğu tanınmayan kişilerle gerçekleşmektedir.

Sosyal varlık olmanın gereği olarak; diğer insanlarla ilişkiler kurmak kaçınılmazdır. Bu çalışmada ele alınacak konu ise sosyal sermaye bağlamında ritüeller ve ilişki kurma biçimleri olacaktır. Konu işlenirken ilk kısımda öncelikle sosyal sermaye ardından da ritüel kavramı kısaca açıklanmaya çalışılacaktır. Son kısımda ise ritüellerle sosyal sermaye arasında bir ilişki kurularak ritüellerin sosyal sermaye kaynağı olarak okunabilmesinin imkânı tartışılacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article