ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARIYLA ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

Ekrem ERDOĞAN, Kemal Gökmen Genç

Abstract


Özel eğitim; özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların engel ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Kaynaştırma eğitimi ise özel eğitim gerektiren bireylerin diğer kişilerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarına yardımcı olmak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde sağlamak için geliştirilmiş eğitim ortamlarında gerçekleştirilen uygulamalardır. Birçok alanda olduğu gibi eğitimde de sosyal adaleti sağlamak önemlidir. Tüm bireylerin eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması anayasal hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Dezavantajlı gruplar içinde bulunan engelli bireylerin ise eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması, kaynaştırma eğitiminin yanında özel eğitimle mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın amacı da; ülkemizdeki güncel özel eğitim hizmet uygulamalarının, örnek ülkelerle kıyaslamasının yapılmasıdır. Bu doğrultuda teorik incelemeler, özel eğitim hizmetinden yararlananların sayısı, özel eğitim hizmeti oranı gibi istatistiki bilgilerle desteklenerek ülke uygulamaları değerlendirilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article