ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİNDEN İNANÇ TURİZMİ VE

hacer neyir tekeli

Abstract


Gerek  Milad dan önceki bir çok medeniyetin  Anadolu’da gelişmesi, gerekse Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin, ortaçağda ise Musevilerin bulundukları ülkelerde karşılaştıkları ağır baskı ve ülkelerin bu dinlere mensup kişileri yok etme politikalarından dolayı  Anadolu topraklarına sığınmış olmaları , Anadolu topraklarında   hoşgörü ile karşılanmaları, Türklerin kendi dini olan İslamiyet’e ait eserlerin yansıra, çok sayıda kilise, sinagog ve diğer mabetlerle dini eğitim veren okul ve vakıfların Anadolu topraklarında  yer almasına neden olmuştur.   Türklerin İslam anlayışı çerçevesinde derin saygı ve hoşgörü ortamında günümüze kadar ulaşan bu eserler, Türkiye’yi diğer ülkelerden turizm alanında daha avantajlı duruma getirmektedir.

 

Kutsal yerlerin;  değişik inançlara mensup turistlerce ziyaret edilme eğilimlerinin, turizm olgusu içerisine değerlendirilmesi  turizm literatüründe “İnanç Turizmi” olarak tanımlanmaktadır. İslamiyet veya başka diğer dinlere mensup turistlerin de rahatlıkla ziyaret edebilmeleri Türkiye’yi inanç turizmi açısından çok önemli bir yere taşımıştır.  Türkiye’de İnanç Turizmi başlığında toplanan  faaliyetler 1995 yılı itibari ile başlamıştır.  Anadolu’da, İnanç Turizmi kapsamında; Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudiliğe ait önemli turistik cazibe merkezleri bulunmaktadır

Bu çalışmada başta Edirne’nin tacı Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak addettiği şaheser Selimiye Camii olmak üzere; Edirne’nin güzide inanç turizmi eserleri, kültürel ve tarihsel varlıkları, kaybolmuş ve kaybolmakta olan sosyo-kültürel kaynakları üzerinde durulacaktır. Bir dönemin göz bebeği olan, eski başkent, serhat ili  olan Edirne’nin tarihsel ve inanç turizmi açısından  öneminin altının çizilmeye çalışılacağı çalışma genel hatları ile: Edirne’nin günümüze ulaşan, ulaşmayan  inanç turizmi ve inanç turizm potansiyeli hakkında bilgileri içerecektir.  Kutsal yerlerin önemi ve inanç turizmi açısından Edirne iline getirileri   Swot analizi ile  araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, İnanç Turizmi, Edirne İli ve İnanç Turizmi


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article