Konut Fiyat Endeksi Ve Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Günay ÖZCAN, Nesli TORMUŞ

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de döviz kurunda meydana gelen değişmelerin konut fiyat endeksi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu doğrultuda  2010:01-2018:07 dönemine ait aylık konut fiyat endeksi ve döviz kuru verileri kullanılmıştır. Analizde değişkenlere ilk olarak birim kök testi uygulanmıştır. Daha sonra değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığını analiz etmek için eşbütünleşme testleri kullanılmıştır. Eşbütünleşme testleri sonucunda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Konut fiyat endeksinin bağımlı değişken olduğu modelde Dinamik EKK (DOLS), Tam düzenlenmiş EKK (FMOLS) ve Kanonik Koentegrasyon Regresyonu (CCR) tahmincisi yöntemleriyle tahmin edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular Türkiye’de döviz kurundaki artışın konut fiyat endeksini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article