Uluslararası İlişkilerde Bir Analiz Seviyesi Olarak Terör Örgütleri: 1990’lı Yıllarda Türk Dış Politikası Açısından PKK Örneği

Serkan Kekevi

Abstract


Uluslararası İlişkilerde(Uİ) analiz birimi ve analiz düzeyi disiplinin metodolojisi ile ilgilidir. Analiz seviyesi sayesinde ele alınacak konu belli bir düzlemde araştırılabilmekte ve daha somut bir çerçeveden ele alınabilmektedir. Analiz seviyesi Uİ disiplininin karmaşık yapısı içinde meseleleri nispeten kategorik biçimde değerlendirmeye imkân tanımaktadır. Analiz birimi ise çalışılacak olanı belirlemektedir. Her iki durumda da genel ile özel arasındaki ilişkinin ele alınışı değişmektedir. Bu meyanda Türk Dış Politikası çalışmalarında analiz birimi ve seviyesi genellikle devlet olmaktadır.

Bu çalışmanın kalkış noktası Uluslararası İlişkilerde analiz düzeyi olarak terör örgütlerini ele almaktır. Aktif eylemselliğe geçtikten bugüne kadar terör örgütü PKK Türkiye’nin dış ilişkilerinde temel bir mesele haline gelmiştir. Bu bakımdan 1990’lı yıllar hem örgütle mücadelenin hızlanması hem de Soğuk Savaş sonrası yeni dünyanın ilk yılları olması bakımından önemlidir. Çalışmada başlangıç olarak analiz birimi ve seviyesi ele alınmıştır. PKK’nın Türk dış politikası açısından “analiz seviyesi” olarak konumu komşularla ilişkiler, sistemin başat aktörü ile ilişkiler bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın sonunda PKK  özelinde Türk dış politikası açısından grup seviyesi değerlendirmenin işlevselliği değerlendirilmiştir.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article