Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Gelir Vergisi Esnaf Muaflığı Uygulaması

Baki YEGEN

Abstract


Günümüzde artan enerji ihtiyacı günümüzde çoğunlukla kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarla sağlanmaktadır. Fosil yakıt kullanımı çevreye çok fazla zarar verdiği için günümüzde ülkeler temiz ve aynı zamanda ekonomik olan yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı tercih etmektedir. Bu kapsamda ülkelerde karbon vergisi uygulaması gibi fosil yakıt kullanımını azaltacak uygulamalara yer verilebileceği gibi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını teşvik edecek uygulamalara da yer verilebilmektedir.

Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak 2018 yılında yapılan yasal düzenlemelerle gelir vergisinde esnaf muaflığının kapsamı genişletilmiş ve ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında belirli koşulları sağlamaları halinde gerçek kişiler vergi dışı bırakılmıştır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak amacıyla değiştirilen gelir vergisi mevzuatı ile ilgili açıklamalara yer verilmiş, muaflığın uygulama koşulları değerlendirilmiş ve muaflığın uygulanabilirliği hakkında alternatif çözüm önerileri sunulmuştur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article