Kurumsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Uygulamaları; Bankalar Üzerine Bir İnceleme

HİCRAN ÖZLEM ILGIN, YARKIN ÇELİK, HAKAN URUÇ

Abstract


Küreselleşmeyle beraber üretim odaklılıktan pazarlama ve müşteri odaklılığa geçiş sürecinde halkla ilişkiler, kurum ve kuruluşların en önemli departmanları haline gelmişlerdir. Günümüzde hızlı gelişen iletişim araçları bireysel ve kurumsal iletişimi stratejilerini ve araçlarını zenginleştirmiştir. Farklılaşan kurumsal iletişim araçları devlet ve resmi kurumlar tarafından halkla ilişkiler alanında çokça kullanılmaktadır. Bu bağlamda söylenebilir ki; halkla ilişkiler, yeni iletişim teknolojilerini uygulamalarına dahil ederek çift yönlü iletişimini hızlandırmıştır. Küreselleşmenin getirdiği rekabetçi ortamda kurum ve kuruluşlar hedef kitlelerine sosyal medya aracılığıyla diğer geleneksel araçlara oranla daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle ulaşmaktadır. Bu noktada bankalar da diğer kurumsal firmalar gibi müşterilerine yeni medya teknolojileri ile ulaşmak amacıyla sosyal medyayı kullanmaktadır. Peki bankalar sosyal medya uygulamalarını hangi amaçla ve ne tür içeriklerle kullanmakta ve bu içerikler takipçiler tarafından ne oranda etkileşim ile karşılanmaktadır?

Araştırmanın konusunu resmi Instagram ve Twitter hesaplarından her ikisi de bulunan 10 banka oluşturmaktadır. Bu bankalar; Denizbank, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Bank, QNB Finans Bank, Halk Bank, İng Bank, Kuveyt Türk olarak belirlenmiştir. Geçmiş dönemlerde benzer araştırmalar ile karşılaşılmış olsa da her gün değişen ve gelişen yeni medya alanında her gün yeni içerikler ve yeni taktikler geliştirilmekte ve sunulmaktadır. Bu nedenle yapılan bu araştırma güncel olması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın yöntemi içerik analizidir. İçerik analizi kategorileri oluşturularak kodlamalar yapılmış ve sonuçlara ulaşılmıştır. Bahsi geçen bu bankaların resmi Instagram ve Twitter hesapları 1 Mayıs 2018 – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında incelenerek içerik analizleri gerçekleştirilmiş ve sayısal verilere aracılığıyla tablolar halinde verilmiştir. Değerlendirmeler göstermektedir ki; her bir banka kendi kurumsal iletişim stratejisi çerçevesinde ağırlıklar ile sosyal medya uygulamalarını kullanmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article