Türkiye’de İl Düzeyinde Elektrik Tüketimi ile GSYİH Arasındaki İlişkinin Mekânsal Analizi

Mehmet Akif Kara, Oğuz Ciğerlioğlu

Abstract


Toplumsal refah ve kalkınma politikalarının rekabetçi şekilde yürütülebilmesi için öngörülen uygulamalar, nüfus artışı ve kentleşme olgusu beraberinde sanayi üretiminde de artışlara neden olmakta ve enerjiye duyulan talebi gün geçtikçe artırmaktadır.  Enerji talebi içerisinde en çok tercih edilen kaynakların başında da elektrik tüketimi gelmektedir. Elektrik tüketiminin kullanımı ise sanayi elektrik tüketimi talebine bağlı olarak gayrisafi yurtiçi hasılaya yansıyabilmektedir. Türkiye’nin son yıllardaki elektrik tüketimi ve gayrisafi yurtiçi hasıla rakamlarında artışlar izlenmekte ve elektrik tüketimin sektörler içerisindeki dağılımı incelendiğinde en çok payı sanayi sektörü almaktadır.  Çalışmada Türkiye’de il düzeyinde elektrik tüketimi ve GSYİH arasındaki ilişkinin Açıklayıcı Mekânsal Veri Analizi (Exploratory Spatial Data Analysis-ESDA) yapılacaktır. Bu amaçla illerin, kişi başına sanayi elektrik tüketimi verileri ile kişi başına GSYİH verilerinin mekânsal bağımlılıkları analiz edilecektir. ESDA yöntemi kullanılarak il bazındaki verilerle mekânsal ağırlık matrisinin oluşturulması, Moran’s I test istatistiklerine ulaşılması ve Mekânsal Birlikteliğin Lokal Göstergelerinin (Local Indicators of Spatial Association-LISA) araştırılması amaçlanmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article