OECD Ülkelerinde Döviz Kuru ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Analiz

Uğur Mirasedoğlu, Vildan YAVUZ

Abstract


Bu çalışmanın amacı bir kısım OECD ülkelerinde döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasındaki uzun dönemli ilişkinin araştırılmasıdır. Küreselleşen dünya ile birlikte sınırların kalkması, beraberinde büyük parasal akımları getirmiştir. Bu parasal akımlar sonucunda da döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasında güçlü bir ilişkinin doğduğu tarafımızca öngörülmektedir. Öncelikle OECD ülkelerinde döviz kuru ile hisse senedi fiyatları arasında bir ilişkinin olup olmadığının araştırılacağı çalışmamızda, sonrasında bu ilişkinin yönü incelenecektir.

Çalışmamız 2002-2016 dönemini kapsamaktadır ve çalışmamızda günlük veriler kullanılacaktır. Yapılan analizde öncelikle genel bir ilişki aranacaktır. Sonrasında ise 2008 Küresel Krizi öncesi dönem ve 2008 Küresel Krizi sonrası dönem olmak üzere iki farklı dönem altında gerçekleştirilecek olan çalışmamızda, Küresel Kriz sonrasında aradaki ilişkinin varlığında ve/veya yönünde bir değişiklik gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılacaktır. Böylelikle döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin anlaşılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article