Türkiye`de Banka Kredi Kanalının Çalışmasının VAR Modeli Yardımıyla İncelenmesi

Uğur MİRASEDOĞLU, Alaattin KIZILTAN

Abstract


Politika yapıcılar tarafından gerçekleştirilmekte olan para politikalarının reel ekonomi üzerine etki etme şekli olarak belirtilen parasal aktarım mekanizmalarının önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Para politikalarının ekonomi üzerindeki olası etkilerini gerçeğe en yakın şekilde ön görebilmeyi amaçlayan politika yapıcıları, aktarım mekanizması kanalları ile işleyişi tam olarak belirlemek ve etki mekanizmasını tam olarak görebilmek istemektedirler. Bu nedenle parasal aktarım mekanizması kanalları üzerine yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

Çalışmamızın amacı parasal aktarım mekanizması kanallarından banka kredi kanalının Türkiye`de çalışıp çalışmadığının test edilmesi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. 1990-2015 yılları arasındaki dönemde çeyrek veriler kullanılarak yapılacak olan analizimizde varyans analizi yöntemi kullanılmaktadır.

Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programında yürütülmekte olan yüksek lisans tez çalışmasının bir ön çalışması mahiyetinde olup, çalışmamızdaki eksikliklerin görülebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article