AKILLI TELEFON KULLANIM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Önder DİLEK

Abstract


Günümüzde bir yandan iletişim teknolojileri çok hızlı gelişirken diğer yandan pazara yeni giren bir iletişim aracının ömrü çok kısa olabilmektedir. Özellikle cep telefonu sektöründe markaların pazar paylarındaki değişim bunun bir göstergesi niteliğindedir. İnternete her an ulaşabilme imkanı, sosyal ağların hayatın vazgeçilmezleri haline gelmesi, oyun-eğlence alışkanlıkları, alış-veriş ve bankacılık gibi daha birçok mobil uygulamalar sayesinde artık telefonlar klasik manadaki konuşma, sms gibi işlevlerinden çok daha farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Oyun, sosyal medya, fotoğraf-video çekme, müzik dinleme, TV izleme gibi özelliklerin kullanımının gençlerde daha yaygın olduğu bilinmektedir.

Bu araştırmada Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinin, akıllı telefon ve mobil uygulama tercihlerini tespit etmek amacıyla yüz yüze anket uygulaması yapılacaktır. Anket, temel demografik özellikler ile kullanıcılarınakıllı telefonda nelere önem verdikleri, hangi amaçla ve ne tür uygulamaları kullandıkları vb. nitelikte 32 adet sorudan oluşturulmuştur.

Çalışmanın anakütlesini üniversitede eğitim gören olan 19.587 öğrenci oluşturmaktadır. %5 önem düzeyinde, %5 hata payı ile bu anakütleyi temsil edecek minimum örnek büyüklüğü ve dolayısıyla uygulanacak anket sayısı yaklaşık 377 olarak tespit edilmiştir. Ancak temsil gücünün yüksek olması için 1000 öğrenciye anket uygulanması planlanmaktadır. Bu amaçla 2016 yılı Şubat ayının başında 50 öğrenci üzerinde bir ön çalışma yapılmış, eksik ve tutarsızlıklar tespit edilmiş ve ankete son şekli verilmiştir.

Ayrıca öğrencilerin boş zamanlarını nasıl değerlendikleri ve bu süre içerisinde akıllı telefon ve mobil uygulamalarının payının ne kadar olduğu da tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu sayede hem akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren firmalar için hem de mobil uygulamalar sektöründe faaliyet gösteren firmalar için veri oluşturacak sonuçların elde edilmesi hedeflenmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article