Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Akif Ziya BAYRAK, Kezban CİHAN, Uğur MİRASEDOĞLU, Önder DİLEK

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin kredi kartı sahiplilik oranlarını ve kredi kartı kullanmaya yönelik motivasyonlarını incelemektir. Özellikle çalışma iki soruya cevap aramaktadır: Bir üniversite öğrencisinin kredi kartı sahibi olmasındaki ve kullanmasındaki sebep nedir, kredi kartı kullanımında bölüm, sınıf veya demografik farklılıkların etkisi var mıdır?

Bu amaçla öncelikle öğrencilerle yüz yüze anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Daho sonra bu veriler ışığında, öğrencilerin bölüm ve sınıflarına göre kredi kartı tercih nedenleri ve kullanım amaçları arasında farklılığın olup olmadığına varyans analizi ile test edilecektir. Son olarak da öğrencilerin cinsiyet, yaş grubu, burs durumu, öğrenim gördüğü program, ikamet durumu ve ailenin aylık geliri düzeyi ile kartı kullanımları ve sahipliği arasındaki ilişkiler Ki-kare testi ile analiz edilecektir.

Çalışma sonucunda öğrencilerin kredi kartı sahipliğinde, kredi-burs aldıkları bankanın ek olarak kredi kartı vermesinden dolayı oranın yüksek çıkması beklenmektedir. Öğrencilerin burs durumu, ailenin gelir seviyesi ve sınıfı öğrencilerin kredi kartı kullanımını etkileyeceği tahmin edilmektedir. Bu araştırmanın pratik bir sonucu da banka yöneticileri ve kredi kartı pazarlamacıları, çalışmadaki verileri değerlendirebilir ve özellikle üniversite öğrencisi hedef pazarlarında stratejilerine ve tutundurma taktiklerine temel oluşturabilir.

References


Keskin, H.Dilara ve Koparan, Emrah (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C.5, S.1, ss.111‐129, Nisan 2010.

Akbulut, M. Cumhur ve Özbolat, Murat (2015). “Beypazarı MYO Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi C. 2, S.7-8, ss.34-52, Kasım 2015.

Ünal, Seyfettin ve Düğer, Yavuz Selim (2015). “Ekonomi Okuryazarlığı ve Kredi Kartı Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C.1, S.10, ss.31-52, Nisan 2015

Suher, Hasan Kemal, vd. (2014). “Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Genel tutumu Etkileyen Faktörler: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal of Communication Studies, S. 6


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article