Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamamlı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları

Önder DİLEK, Uğur MİRASEDOĞLU, Kezban CİHAN, Akif Ziya BAYRAK

Abstract


Bu çalışmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin ilçe dışı harcamalarının tespit edilmesi ve Fındıklı ekonomisine yansımalarının belirlenmesidir. 

Tüm öğrencilere uygulanacak olan yüz yüze anket yöntemi ile öğrencilerin demografik özellikleri, gelir seviyeleri ve harcama kalemleri tespit edilecektir. Öğrenci harcamaları gıda, giyim-ayakkabı, kişisel bakım, ulaşım, iletişim-teknoloji, kültür-eğlence ve eğitim-kırtasiye olmak üzere 8 ana grup altında detaylandırılarak incelenecektir. Hangi harcamaların ilçe ekonomisi dışında gerçekleştiğinin ve bu harcamaların yıllık tutarının tespit edilmesi ile ilçe ekonomisinin kaybı hesaplanacaktır.

Ürün çeşitliliğinin azlığı ve fiyatların yüksekliği nedeniyle özellikle giyim-ayakkabı ve kültür-eğlence harcamalarındaki kayıpların daha fazla olacağı beklenmektedir. Ayrıca Fındıklı ilçesinin Sarp sınır kapısına yakın olması ve vizesiz geçiş imkanlarından dolayı bazı harcama kalemlerinde yurt dışı kayıplarının da olması öngörülmektedir. Sızıntıların gerçekleştiği tüketim kalemlerinde gerekli yatırımların sağlanması, öğrencilerin ilçe ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerini daha da artıracaktır. Bu sebeple politika yapıcılara ve ilçe halkına önemli bilgiler sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin ilçe dışında gerçekleştirdiği harcamaları kategorize etmek suretiyle, Fındıklı ilçesinde yatırım yapmayı hedefleyen girişimcilerin yatırım kararlarına da ışık tutması beklenmektedir.

References


Aydemir, Saliha Erkonak (1994). "Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Kent ve Bölge Ekonomisine Doğrudan ve Dolaylı Ekonomik Etkileri", Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, KTÜ, Trabzon, s. 195-210.

Aydın, Ahmet vd. (2015). “Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Bandırma Ekonomisine Katkılarının Hesaplanması: 2014 Yılı Örneği”, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bandırma 2015

Drucker, Joshua and Goldstein, Harvey (2007). “Assessing The Regional Economic Development İmpacts Of Universities: A Review Of Current Approaches”, International Regional Science Review, January, 2007

Gökalp, N.Selçuk, Başar, Selim (2012). “Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli Ekonomisine Katkısı”, KAÜ İİBF Dergisi, C.4, S.5, ss.102.

Newlands, David (2003). “The Role Of Universities Learninig Regions”, ERSA 2003 Congres, Universities Of Jyväskylä, Finland, 27-30 August


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article