Asgari Ücretlilerin Vergilendirilmesinin Adalet İlkesi Açısından İncelenmesi

DOĞAN BOZDOĞAN, KÜBRA BOZDOĞAN

Abstract


Vergiler devletlerin egemenlik erkinin bir sonucudur. Bu erk kamu harcamalarının finansmanında önemli bir kalemi oluşturmaktadır. Bu noktada vergi erki vergilendirme yetkisinin keyfi uygulanması nedeniyle bir takım sorunlarıda beraberinde getirmektedir. Söz konusu sorunlardan birisi asgari ücretlilerin vergilendirilmesidir.

Asgari ücret, hizmet akdiyle çalışan işçiye sosyal bakımdan uygun bir yaşama biçimini asgari düzeyde sağlamaya elverişli olan ve işçinin çalıştırılabileceği en düşük ücret düzeyi olması yönüyle bir gelir garantisi olan sosyal karakterli bir ücrettir. Gelirin olduğu yerde verginin varlığının kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir. Bu doğrultuda asgari ücretlilerin vergilendirilmesi hususu literatürde çok tartışılan bir konusudur.

Çalışmada asgari ücretlilerin vergilendirilmesi yüksek mahkeme kararlarından yararlanmak suretiyle vergilemede adalet ilkesi açısından incelenecek, tespit edilen sorunlara ilişkin bir takım çözüm önerilerinde bulunulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article