VARLIK VERGİSİNİN DEMOKRAT PARTİ’NİN YÜKSELİŞİNDEKİ ROLÜ

Meral Balcı

Abstract


1942'de yasalaşan "Varlık Vergisi", II. Dünya Savaşı koşullarında, zorda kalan ülkenin ekonomik açıdan rahatlaması amaçlanarak çıkarılmış olmasına rağmen, bu kanunun içeriği ve uygulanışı sonrasında gelişen olumsuzluklar, CHP’nin ağır şekilde eleştirilmesine yol açmıştır. CHP’nin sadece gayrimüslimlere değil, aynı zamanda Müslümanlara da uyguladığı bu vergi, tahsil edilmesindeki oransal adaletsizlik ve vergisini ödeyemeyen gayrimüslimlerin sürgüne yollanması sebebiyle huzursuzluklara sebep olmuştur. Savaş dönemindeki zor yaşam koşullarıyla birlikte bu verginin getirdiği adaletsizlikler, halkı CHP’den uzaklaşmaya itmiş ve ileride kurulacak olan Demokrat Parti’ye iktidara giden yolu açmıştır. Bu bağlamda, Demokrat Parti’nin bu vergiyi, ve uygulanışındaki aksaklıkları seçim politikalarında kullanması incelenecektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article