Türk Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kamu Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Önder Kutlu, Selçuk Kahraman

Abstract


Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde referanduma sunulacak olan partili cumhurbaşkanlığı konusunda çeşitli gerekçeler belirtilmekte ve birtakım eleştiriler ve katkılar yöneltilmektedir. Kuşkusuz hükümet sistemi konularındaki değişiklik talepleri ülkelerin kendi iç dinamiklerinin ve şartlarının da etkisiyle ortaya çıkabilmektedir. Özellikle karar alma mekanizmalarının daha hızlı ve etkin bir hale getirilmesi, kuvvetler birliği ya da ayrılığına dair yaklaşımlar, iç ve dış siyasetteki gelişmeler, bürokrasinin klasik sorunları ve sistemin işleyişindeki çeşitli sorunlar politika transferi yoluyla yahut farklı ülke uygulamalarının karma yönetim modelleri üzerinden ve ülkelerin kendine has şartları doğrultusunda şekillenebilmektedir.  

Türkiye'de partili cumhurbaşkanlığı sisteminin devreye girmesiyle hangi tür kamu yönetiminin ortaya çıkacağı ve önerilen sistemin ne derece etkin ve kararlı olacağı tartışılmaktadır. Türkiye yeni cumhurbaşkanının komutasında bürokratik mekanizmanın yol ve yöntemlerini belirlemelidir. Siyasi nitelik kazanan kamu yönetiminin ise politikacılarla aynı dili konuşmalarının daha etkin ve verimli bir biçimde çalışacaklarına yönelik argümanlar da bulunmaktadır.

Bu çalışmada partili cumhurbaşkanlığı ile ilgili anayasa değişikliklerine hakkındaki kanun teklifi dikkate alınarak, Türkiye’de yeni bir kamu yönetimi sistemi bağlamında başkanlık ve parlamenter sistemlerin klasik ülke uygulamalarına da dikkat çekilmek suretiyle mevcut hükümet sistemi önerisinin muhtemel katkıları, riskleri ve daha etkin olabilmesine dair çok boyutlu bir analiz hedeflenmektedir.   


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article