Türkiye’de Faiz – Enflasyon İlişkisi Tartışmasına Ampirik Bir Katkı

Ahmet Gülmez, Veysel İnal

Abstract


Bu çalışma, Türkiye ekonomisi için faiz oranları ile enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisini aylık veriler aracılığıyla 2002:01-2017:02 dönemi için araştırmaktadır. Değişkenlerin durağanlık sınamaları çeşitli birim kök testleri ile yapıldıktan sonra değişkenler arasındaki nedenselliğin tespiti için Hacker-Hatemi (2006) Simetrik Nedensellik analizi yapılmıştır. Ayrıca pozitif ve negatif şoklara verilen tepkilerin farklı olabileceği dikkate alınarak, Hatemi-j Asimetrik Nedensellik Testi (2012) kullanılmıştır. Simetrik nedensellik analizine göre faiz enflasyona neden olurken, enflasyon faizin nedeni değildir, sonucuna ulaşılmıştır. Değişkenlerin pozitif ve negatif bileşenleri ile yapılan asimetrik nedensellik analizine göre negatif bileşenler arasında karşılıklı ilişki varken, enflasyonun pozitif şokundan faizin pozitif şokuna doğru nedensellik varken faizin pozitif şokundan enflasyonun pozitif şokuna doğru bir nedensellik bulunamamıştır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article