Akran Sosyalleşmesinin Tüketici Yenilikçiliğindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Tuğba Kılıçer, Eda Paç Çelik

Abstract


Akran grupları genç tüketicilerin gündelik yaşamlarının önemli bir parçasıdır. Genç bir tüketici dahil olduğu akran grubuyla birlikte vakit geçirir, sosyalleşir, tüketim aktivitelerinde bulunur. Bu sosyalleşme anlarında akranların kullandığı markalar, yeni ürünlere ilgisi genç tüketicilerin dikkatini çekebilir. Bunun yanı sıra akranların ürünlerle ilgili tavsiyeleri de sohbetlerin konusu olabilir. Genç tüketiciler akran grubu içerisindeki konumunu sağlamlaştırmak istediğinde genç tüketicilerin ürün tercihlerinde akran tavsiyelerinin etkisi daha da artmaktadır. Bu bağlamda çalışmada akran sosyalleşmesinin üniversite öğrencilerinin tüketici yenilikçilik düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Veriler bir devlet üniversitesindeki İşletme bölümü öğrencilerinden anket tekniği ile toplanacaktır. Araştırmada normatif ve bilgilendirici akran etkisinin tüketicilerin yenilik arayışında rolünü belirlemek için regresyon analizinden yararlanılacaktır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulamacılara ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik öneriler tartışılacaktır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article