İsraf ve Tüketici Dengesine Yeni Bir Yaklaşım

Serkan Dilek, Orhan Küçük, Sefa Işık, Fatih Çakmak

Abstract


Batı kökenli iktisat anlayışında insan sınırsız ihtiyaçlara sahip varlık olarak ele alınmakta ve iktisat biliminin temel amacının kıt kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçların karşılanması olduğu ifade edilmektedir. Batılı teorisyenlerin geliştirdiği Ordinal fayda kuramına göre insanlar ne kadar fazla tüketirlerse o kadar fazla toplam faydaya sahip olacaklardır. Bütçe kısıtı olmasa insan sonsuz miktarda mal tüketebilecektir. Lakin insan için tüketimin bir sınırı vardır ve bu sınırın aşılması tüketiciye fayda değil zarar verir. Ekonomi ahlakı ve İslam tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ile yetinmesini öğütler. Bu şekilde insan ihtiyacı kadar tüketecek, geri kalanı Müslümansa zekat olarak verecektir. Farksızlık eğrileri analizi ise insanın doyumsuz olduğundan hareket ederek analiz yaptığı için zekat olgusunu ve Müslüman bireylerin verdiği zekat müessesini açıklamamaktadır. Bu çalışmanın amacı iktisat teorisinde insanların belli bir doyum noktaları olduğundan hareket edilmesi durumunun açıklaması yapılmaya çalışılarak iktisat teorisinde var olan boşluk doldurulmaya çalışılacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article