Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: AB Ülkeleri İçin bir Analiz

Hacı Ahmet Karadaş, Hacı Bayram Işık

Abstract


Sanayi Devrimi sonucu ortaya çıkan teknolojik gelişmeler enerji talebini artırmıştır. Bu ise enerjiyi ekonomik büyümenin lokomotifi haline getirmiştir. Artan enerji talebi, kömür ve petrol başta olmak üzere, kullanımı ve işlenmesi kolay fosil yakıtlardan elde edilen enerji ile karşılanmıştır. Fosil yakıtların yoğun bir şekilde kullanımı dünyadaki rezervlerinin azalması, enerji tedarik sorunları ve çevre kirliliği gibi maliyet artırıcı etkiler ortaya çıkarmıştır. Bu etkilerin yanı sıra, makroekonomik olarak, fosil yakıt kullanımı rezerv sahibi ülkeler için ek gelir yaratırken, bu kaynaklardan yoksun ülkeler için ekstra borçlanmaya neden olmuştur. Ülkeler hem oluşan çevre sorunlarına engel olmak hem de enerji sıkıntısı yaşamamak için alternatif enerji kaynaklarına, yani çevre dostu (yenilenebilir) enerji kaynaklarına, yönelmişlerdir. Yenilenebilir enerji kaynakları ise doğada limitsiz halde bulunurlar ve ilk yatırım maliyetleri diğer enerji kaynaklarına göre çok yüksektir. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye zarar vermediği aşikârdır fakat ekonomik büyümeye olan faydası kesin değildir. Bu çalışmada panel veri yöntemiyle Avrupa Birliği ülkelerinde yenilenebilir enerji kullanımının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi analiz edilecektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article