Kredi Kartlarının Akılcı Kullanımında Kişisel Tutum ve Özelliklerin Etkileri

Rüştü Yayar, Salih Barışık, Yusuf Demir

Abstract


Kredi kartları gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de en çok kullanılan elektronik ödeme araçlarıdır. Kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının var olması bireyleri kredi kartı kullanımına daha fazla yönlendirmektedir. Kredi kartı kullanımını avantaja veya dezavantaja dönüştürmek bireyin tutumuna bağlıdır. Kredi kartlarının bilinçsiz kullanımı tüketicilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir.  Kredi kartı kullanımını gelirine göre ayarlayan, ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirip tamamen rasyonel hareket eden bireyler kredi kartının olumlu taraflarından yararlanmış olacaklardır. Aksi yönden kredi kartının bilinçsiz kullanımı bireyleri daha çok sıkıntıya sokmaktadır. Geç ödenen veya ödenmeyen borçlar banka faizleriyle daha da artmaktadır. Yapılan çalışmalar alışverişlerini nakit olarak yapan tüketicilerin kredi kartı veya taksitli yapanlara göre daha fazla acı hissettiklerini göstermektedir. Bu çalışmada kredi kartına olan tutumu etkileyen faktörler açıklayıcı faktör analiziyle ortaya konmuştur. Bu faktörler içerisinde kişilerin bazı demografik özellikleri açısından tutum farklılıklarının oluşup oluşmadığı araştırılmıştır. Veriler, Tokat merkez ilçede 368 kamu çalışanından elde edilmiştir. Çalışmada Tek-yönlü ANOVA, Ki-kare ve bağımsız örneklem t-testlerinden yararlanılmıştır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article