Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi

Rüştü Yayar, Emin Barlas, Gökhan Güney

Abstract


Günümüzde kamusal hizmetlerin boyutu ekonomik ve sosyal gelişmeye bağlı olarak süratle artmaktadır. Toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olan vergiler modern devletin vazgeçilmez gelir kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ekonomik, mali, sosyal, siyasal ve hukuki boyutları bulunan verginin,  insan unsurunu esas alan bir yaklaşımla ele alınması, onun sosyo-psikolojik boyutunu ortaya koymaktadır. Kamusal ihtiyaçların finansmanının sağlanması için vergi yükümlülerinin vergi bilincine sahip olmaları önem arz etmektedir. Modern toplumda vergi bilincinin oluşması, vergilerin tahakkuk ve tahsilat oranlarını etkileyeceği bilinmektedir. Toplumsal hayatta vergi bilincinin ölçülmesi, araştırılması, oluşturulması toplumların geliştirilmesi açısından dikkate alınmalıdır. Toplumların geleceğini oluşturacak olan üniversiteli gençlerin konuya bakış açılarının tespit edilmesi çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu amaçla Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerinin vergi bilinç düzeyleri araştırılmıştır. Araştırmanın verileri anket yöntemiyle 400 öğrenciden derlenmiştir. Çalışmada Tek-yönlü ANOVA, Ki-kare ve bağımsız örneklem t testlerinden yararlanılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article