İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri: Tokat İŞGEM Örneği

Yücel Erol, Rüştü Yayar, Ali Rıza İnce

Abstract


Bu çalışma, başlangıç aşamasındaki girişimlerin desteklenmesini ve sosyal destek proje modellerinden biri olan iş geliştirme merkezleri(İŞGEM) konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır. Çalışmanın başlangıç bölümünde, İŞGEM’lerin genel özellikleri anlatılmıştır. Daha sonra, bu modelin devamını sağlamak için gerekli olan stratejik yönetim süreci detaylı olarak incelenmiştir. Türkiye'de stratejik yönetim yaklaşımı hem özel sektörde hem de kamuoyunda oldukça önem kazanmaktadır. İŞGEM'lerin stratejik planı, gelecekte olabileceklere karşı daha güvenli olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca İŞGEM’ler için bir kurumsal yapı oluşturulmasına bir adım oluşturacaktır. Bu çalışmada tanımlayıcı bir yöntemle hareket edilmiştir. Bu modelin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından stratejik planlamanın önemi belirtilmiştir. Ayrıca bu modelin ülkemizdeki diğer iş geliştirme merkezlerine bir örnek olması amaçlanmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article