BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN MALMQUİST TAOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İNDEKSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hüdaverdi Bircan, Ebuzer Arslan, Rahim Arslan

Abstract


Hizmet sektöründe yoğun rekabet koşulları altında faaliyette bulunan bankalar, çeşitli amaçları ve hedefleri olan karar birimleridir. Başarılarını artırmak, istedikleri amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için en uygun ve doğru kararları almaları gerekir. Yöneticiler çoğu zaman kararlarını geçmiş deneyimlerinden, sezgilerinden ve gözlemlerinden faydalanarak almaktadırlar fakat karar vermede ve sorun çözmede bilimsel yöntemlerden biri olan çok amaçlı karar verme modellerini de kullanmaktadırlar.  Bu modelleri kullanarak bankalar, etkinlik ve verimliliklerini ölçebilir, bu sonuçlara bağlı olarak sağlanan hizmetlere ilişkin kararlar alarak düzenleme yapabilirler. Çünkü bankaların, bulundukları konumdan daha iyi bir konuma gelebilmesi için uygun kaynak bileşenin sağlanması gerekir.

Bu Çalışmada, üretkenliğe zaman boyutunu katarak 2003-2015 yıllarında aktif faaliyeti olan 21 bankaya ilişkin, teknik etkinlik ve teknik etkinlikteki değişme, teknolojik değişme ve toplam faktör verimliliğindeki değişme endekslerini hesaplanmış, bu sonuçlara göre bankaların verimlilikleri karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalar ve karşılaştırmalar sonucunda yıllar itibariyle bankaların ortalama toplam faktör verimliliğindeki değişimlerini etkileyen en önemli etkinliğin teknolojik etkinlik ve teknik etkinliğin bileşenlerinden olan ölçek etkinliğinin yer aldığı tespit edilmiştir. Bankacılık sektörünün mevcut teknolojiyi ve teknolojideki yenilikleri takip ettikleri görülmüştür. Ancak teknoloji geçişlerinde ölçeklerini koruyan (uygun ölçekte faaliyet gösteren) bankaların, teknolojiyi etkin kullanarak, mevcut girdilerle daha fazla çıktı üretebilecekleri ya da fiili çıktıların daha az girdilerle üretebilecekleri tespit edilmiştir.

2003-2015 dönemine baktığımızda Şekerbank, Anadolu Bank ve İller Bankası dışında diğer bankalar bu süreci iyi yönetmiş oldukları görülmüştür. çalışmamızın sonuçlarına göre en fazla etkinlik ilerlemesi gösteren banka Citibank; en az ilerleme gösteren banka ise Şekerbank olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Malmquist index, Türk Bankacılık Sektörü, Performans, Etkinlik.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article