Enformasyon Bombardımanına Karşı Bir Meydan Okuma: Yerellik ve Yerel Haberler

Ali ÖZCAN, Özhan TINGÖY

Abstract


Demokrasi, katılımcılık ve ifade özgürlüğüne yaptığı katkılarla ‘dördüncü kuvvet’ olarak –hatta internet, sosyal ve mobil platformlar için dördüncü kuvveti denetleyen ‘beşinci kuvvet’ ifadesi kullanılmaktadır- (Pavlik, 2013, s. 100) iletişim araçları hem toplum hem de birey hayatında olumlu katkılarının yanı sıra olumsuz getirileriyle de varlığını sürdürmektedir. Medyaya yönelik eleştirel yaklaşımların temelinde siyasal, ekonomi politik yaklaşım tarzları benimsenmekte yapılan çalışmalar bu kavramsal bakış açılarını yansıtmaktadır.  Son dönemde özellikle de internetin sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta kullanım pratiklerinin yaygınlaşması sonucu yoğun enformasyon bombardımanı yaşanmaktadır. Bu çalışmada medyanın –özellikle de internet ve sosyal platformların- problemli bir yanı olarak Johnson (2013) tarafından ‘enformasyon obezitesi’ şeklinde kavramsallaştırılan sorunsalın insan ve toplum hayatındaki etkileri ele alınacaktır. Enformasyon obezitesine karşı bir bilinç durumu olarak ifade edilen ‘enformasyon diyeti’ uygulaması olarak birincil kaynaklardan bilgilenme noktasında yerel haber/habercilik olgusu tartışılacaktır. Çalışmada enformasyon obezitesine karşı diyet olarak yerel habercilik ve yerel haberlerin sağlıklı bir bilgilenme/haber kaynağı özelliği taşıdığı savunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enformasyon bombardımanı, enformasyon obezitesi, bilgi diyeti, yerel haberler

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article