Küresel Finansal Kriz Öncesi Ve Sonrasında Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Performansı

Özcan Işık, İlkay Noyan Yalman, Merve Koşaroğlu

Abstract


Dünyadaki pek çok ekonomi 2007'de başlayan küresel finansal krizden olumsuz etkilenmiştir. Türkiye'de yaşanan 2000-2001 yerel bankacılık krizi sonrası alınan tedbirler sayesinde Türk bankaları diğer birçok ülkedeki bankalara kıyasla bu küresel finansal krizden nispeten daha az etkilenmişlerdir. Birçok banka odaklı finansal sisteme benzer şekilde, bankalar Türkiye'de finans sektörüne hakim olan en önemli finansal kuruluşlardır. İyi işleyen ve karlı bir bankacılık sektörünün finansal sistem istikrarı için büyük önem taşıdığı göz önüne alındığında, bu çalışmada 2005:Ç1-2013:Ç4 dönemi için en son küresel finansal krizin BIST'te işlem gören Türk bankalarının performansı üzerindeki etkileri sabit etkili panel veri modeliyle incelenmiştir.

Tüm dönem için tahmin sonuçları genel olarak banka büyüklüğü, likidite riski, kredi riski, gelir dağılımı, verimsizlik ve banka finansal sağlamlığı (z-skoru) ile ilgili değişkenlerin banka performansının anlamlı kestiricileri olduğunu ortaya koymaktadır. Tahmin sonuçları kriz öncesi dönem için değerlendirildiğinde, gelir çeşitliliği, banka finansal sağlamlığı, verimsizlik ve banka sermayesi değişkenleri ile banka performansı arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Kriz sonrası döneme ilişkin analiz sonuçları banka performansı  ile banka büyüklüğü, likidite riski ve verimsizlik gibi değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article