İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnikmerkezcilik Düzeyler

Muhiddin Okumuslar, Fatma Betül Felhan

Abstract


Günümüz dünyasının sosyo-politik durumu, farklı kültürlere sahip toplulukların bir arada yaşamalarına ilişkin kuram ve uygulamaların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. “Kültürlerarası”, farklı kültürler arasındaki ilişkileri tanımlamak üzere; özellikle de eğitimi etkileyen bir kavram olarak kullanılmaktadır. Kavram, kültürler arasındaki barışa ya da şiddete dayalı karşılaşma ve karşılıklı bağlantı kurmayı ifade etmektedir. Bir başka yaklaşıma göre kültürlerarasılık, farklı kültürlerden insanların kendi kültürlerini ve diğer kültürleri sorgulama ve tanıma için etkileşim kurdukları dinamik bir süreçtir.

Etnikmerkezcilik ise bireyin kendi etnik, dini ve bölgesel bağlarına dayanan kültürünü merkeze koyması ve diğer kültürleri kendi kültürünü esas kabul ederek tanımlaması anlamına kullanılan bir kavramdır. Kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik olguları, tüm bireyler için önemli olmakla birlikte, birlikte yaşamayı öğretme konusunda öncüler konumundaki öğretmen ve din görevlileri için öncelikli bir ödev bayılabilir. Bu nedenle çalışmada örneklem olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin anılan iki hususa ilişkin düzeyleri, Elif Üstün (2011) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ölçekler, -yazarın izni dahilinde- kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve öğrencilerin kültürlerarası duyarlılıkları ve etnikmerkezciliklerini etkileyen faktörler incelenmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article