Hak Merkezli Yenilikçi hukuk düşüncesi çerçevesinde İnsanlık Anayasası kavramı

Süleyman Akdemir

Abstract


Bu tebliğde “İnsanlık anayasası” kavramı ile alışılagelmişin dışında farklı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Önce “insanlık” tanımı yapılmış, sonra “anayasa” ile neyin anlaşılması gerektiği ortaya konulmuştur. Tarihi gelişmeler ele alınırken bilimsel gelişmeler kadar peygamberlerin getirmiş olduğu sistemler de bilimsel verilerle araştırılmıştır.

Canlıların hücrelerden oluştuğu, hücrenin bir canlının milyarda bir büyüklüğünde olmasına rağmen, bütün olayların hücrelerde geçtiği ve sorunların hücrelerde çözüldüğü göz önünde tutulmuş, insanlık da bir canlıya benzetilerek sorunların tespiti ve çözümünde toplumun hücresi olarak bir bucak (İslam uygarlığı uygulamasında cuma birimi, Kur’an’da kabile) üzerinde durulmuştur. Bucaklarda sorunların yeterince çözülmemesi halinde, devletlerin ve insanlığın çözümlere yeterince ulaşmasının mümkün olamayacağı sonucuna varılmış, hücreden bütüne, yerelden merkeze gidişe dair model geliştirmenin önemine işaret edilmiştir. Yerinden yönetim sistemi kabul edilerek bucak düzeyinde pilot uygulamaların öne çıkarılması önerisi getirilmiştir.  

Bu tebliğin bir diğer amacı, elli bin yıllık “Göçebe Dönem” ile on bin yıllık “Tarım Dönemi” nin ürünü müspet ve sosyal bilimlerden ve hukuk düzeni gelişmelerinden yararlanmakla beraber, “Gelecek Uygarlığın ve Hukuk Düzeninin Anayasası” nı düşünerek insanlığı “Sanayi Dönemi ve Bilgi Çağı hukuk düzeni” ne taşıyacak kavramları geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada günümüz insanlığının karşılaşmış olduğu sorunları göçebe ve tarım dönemi kurallarına dayalı gecekondulaşmaya benzeyen yaklaşımlarla çözmeye çalıştığı kabul edilmiş, buna karşılık anayasal düzenlemeler konusunda ise sivil inisiyatifi esas alan ve aynı zamanda gelişmiş olan bilim ve teknik sayesinde projelere dayalı metinler oluşturulması gereği öne çıkarılmıştır. Sadece anayasa alanının değil, bütün hukuk alanlarının çağın gelişmişlik düzeyi bakımından yeni şartlarla bilimsel yaklaşımlara dayalı proje ve modeller ile geliştirilmesi gerektiği, bu anlamda karşılıklı para, mülkiyet (emek mülkiyeti-kıyam/işletme mülkiyeti), miras, dayanışma ve sigorta, kuvvetler ayrılığı ve dengesi ve benzeri alanlarda hak merkezli yeni anlayış ve değişikliklerin belirlenmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Yasa ve anayasa metinlerini oluşturma bakımından yapboza dayalı süreci bilimsel yöntemlerle sona erdirme gereği üzerinde durulmuştur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article