21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Olağanüstü Yönetim Usulleri”

Ferhat Uslu

Abstract


1982 Anayasası iki tür olağanüstü yönetim usullerine bünyesinde yer vermiştir. Bunlardan ilki olağanüstü hal; ikincisi ise sıkıyönetim rejimidir. 1982 Anayasası’na göre iki sebepler grubuna bağlı olarak olağanüstü hal ilan edilebilmektedir. Buna göre; tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde olağanüstü hal edilebilmektedir. İkinci olarak, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde de olağanüstü hal ilan edilebilmektedir. Ayrıca anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle sıkıyönetim ilan edilebilmektedir. 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği ile sıkıyönetim rejimi anayasadan çıkarılmaktadır. Bu bildiride 1982 Anayasası’na göre anılan anayasa değişikliği öncesi ve sonrası olağanüstü yönetim usulleri hakkında bilgi verilecektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article