21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Yargı Erki”

Ferhat Uslu

Abstract


1982 Anayasası Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi olmak üzere altı adet yüksek mahkemeye bünyesinde yer vermiştir. 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği ile yüksek mahkeme sayısı altıdan dörde düşürülmekte; Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni varlığına son verilmektedir. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısında da anılan anayasa değişikliği ile bir farklılaşma söz konusudur. Ayrıca daha önce “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.” olan anayasanın 9. maddesi, 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği ile “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.” şeklinde yeniden düzenlemiştir. Bu bildiride yukarıdaki konular, 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği öncesi ve sonrası şeklinde karşılaştırmalı olarak anlatılmaya çalışılacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article