1982 Anayasası Düzeninde Kanun Hükmünde Kararnameler ve 21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliğinde Yer verilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Üzerine

Ferhat Uslu

Abstract


Kanun hükmünde kararnameler Türk hukukuna ilk kez 1961 Anayasası’nda 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği ile girmiştir. Bu kararnameler 1982 Anayasası’nda da kendisine yer bulmuştur. 1982 Anayasası’na göre olağan dönemde çıkarılanlar ve olağanüstü dönemlerde çıkarılanlar olmak üzere iki tür kanun hükmünde kararname bulunmaktadır. 21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliği ile olağan dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin varlığına son verilmiş ve hukukumuza ilk kez “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri” adı ile yeni bir norm türü girmiştir. Bu bildiride 1982 Anayasası düzenindeki kanun hükmünde kararnameler rejimi anlatılarak “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri” hukuki rejimi hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article