Devletin Güç Kaynağı Olarak Nüfus

Osman DEMİR

Abstract


Nüfus olmadan devlet olmaz. Nüfus; siyasal, ekonomik ve askeri bütün güçlerin kaynağıdır. Nüfus büyüklüğü kurumsallaşma, uzmanlaşma, ölçek ekonomiler ve kişi başına kamusal hizmet maliyetinin düşmesi gibi avantajlar sağlar. Nüfusun bu özellikleri ve avantajları sebebiyle Batı Almanya, kendisinden ekonomik olarak çok geri olan Doğu Almanya ile birleşmeyi hararetle istedi ve bunu başardı. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesi olan Çin, 1980-2012 döneminde dolar bazında yılda ortalama %11 oranında büyüyerek tarihte eşi benzeri zor bulunur bir başarıyı gerçekleştirdi. Japonya 1950-1973 döneminde yılda ortalama %10,5 oranında büyümüştü. Çin, süre uzunluğu ve büyüme performansı bakımından Japonya’yı geride bıraktı. Dünyanın ikinci en büyük nüfusuna sahip ülkesi olan Hindistan 1980-2012 döneminde %8 oranında büyümeyi başardı. Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın üçüncü en büyük nüfusuna sahip ülkesi olan ABD, dünyanın en büyük süper gücü olmaya devam ediyor.

Düşük nüfuslu ülkeler doğurganlık oranlarını artırarak ve dışardan göç alarak nüfuslarını artırabilirler. Ancak mevcut nüfusuna iş bulamayan kalabalık nüfuslu yoksul ülkelerde nüfus artışı ülkeyi geliştirmez, aksine yoksulluğu daha çok derinleştirir.

Geçmişte K. Marx, T. Malthus, D. Ricardo ve R. Solow nüfus büyüklüğü veya nüfus artış oranı hakkında olumsuz görüşler ileri sürdüler ama zamanla onların görüşleri daha az doğrulandı. Eğitim ve Ar-Ge sayesinde yenilikler, yenilikler sayesinde verimlilik ve üretim şaşırtıcı bir şekilde arttı. Ülkeler nüfuslarını eğitebildikleri, meslek sahibi yapabildikleri ve doğal işsizlik oranına yakın bir işsizlik oranı yakalayabildikleri müddetçe, nüfusun ve nüfus artış oranının büyük olması sorun olmayacak, aksine faydalı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Devlet Gücü, Nüfus, Nüfus Artış Oranı, Büyüme


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article