Türkiye’de Finansal Yatırım için bir Karar Verme Problemi

HACI AHMET KARADAŞ, Serkan Atmaca

Abstract


Ekonomide oluşan tasarruf birikimi yatırımlara kaynaklık ederek ekonominin bütünsel olarak devamlılığını sağlar. Tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesindeki temel amaç varlıkların enflasyon vb. nedenlerden dolayı değer kaybına uğramasının önüne geçmek ve gelir elde etmektir. Öte yandan ekonomik karar birimleri için alternatif yatırım araçları arasından seçim yapılması karmaşık bir durumdur. Seçimin nasıl yapılacağı, risk alarak yüksek getiri, düşük risk alarak normal getiri ve risksiz bir şekilde garanti (düşük) getiri arasında karar vermeye bağlıdır. Karar verme (Decision Making) alternatifler arasından en uygunun seçilmesi sürecidir. Günlük hayatta karşılaşılan karar verme problemlerinin çözümünde matematiksel yöntemler sıkça kullanılır.  Bu amaçla ortaya atılmış birçok teori vardır. Karar vermeyi etkileyen parametrelerin çokluğu ve karmaşıklığından dolayı klasik yöntemlerle uygun yatırım aracının seçiminde hata yapılıp kıt kaynaklar boşa harcanabilir,  hatta bazen karar vermek mümkün bile olmayabilir. Bu çalışmada, finansal yatırım aracı olarak altın, döviz (Euro ve Dolar) ve mevduat faiz oranları seçilmiş ve uygulanan ekonometrik analiz sonucu bu araçları etkileyen faktörler ve etkileme dereceleri belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre uygun matematiksel model oluşturulmuş ve en karlı yatırım aracına karar verilmiştir.

References


Yager, R. R. Multiple objective decision-making using fuzzy sets, Int. J. Man-Machine Studies 9, 375-382, 1977.

Saaty, T. L.. Ranking by Eigenvector versus Other Methods in the Analytic Hierarchy Process, Appl. Math. Lett. 11, 121-125, 1998.

Saaty, T. L. How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process, European journal of Operational Research 48, 9-26, 1990.

Zadeh, L. A. ve Bellman R. E. Decision making in a Fuzzy Environment, Management Science 17 4, 141-164, 1970.

Gougen, J. A. L Fuzzy sets, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 18 1 145-174, 1967.

Zadeh, L. A. Fuzzy sets, Inform. and Control 8, 338-353, 1965.

Topçu A. Altın fiyatlarını etkileyen faktörler sermaye piyasası kurulu araştırma raporu, 2010

Toraman C., Başarır Ç. ve Bayramoğlu M. F. Altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin tespiti üzerine Mgarch modeli ile bir inceleme, Uluslararası Alanya ·İşletme Fakültesi Dergisi 3-1, 1-20, 2011.

Twarowska K., Kakol M. , .Analysis of Factors Affecting Fluctuations in the Exchange Rate of Polish Zloty against Euro. Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life; Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, 2014.

Akel V. ve Gazel S.L, Döviz kurları ile BIST sanayi endeksi arasındaki eş bütünleşme ilişkisi; Bir ARDL sınır testi yaklaşımı, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 23-41, 2014.

Şimşek M., Türkiye’de Reel Döviz Kurunu Belirleyen Uzun Dönemli Etkenler, Cumhuriyet Üniversitesi Journal of Economics and Administrative Sciences Dergisi, 5 2004.

Karataş T. ve Ürkmez E. Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Etkileyen Dinamikler, International conference on Eurasian Economies, 2013.

Türkay H.ve Demirbaş M. Türkiye Ekonomisinde Yatırımların Faiz ve Gelir İlişkisinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi., Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 3-2 2012.

Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith R. J. Bound Testing Approaches To The Analysis Of Long Run Relationships, Journal Of Applied Econometrics, 16: 289-326, 2001.

Pesaran, M. and Shin, Y. An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Co-integration Analysis in S. Strom, (ed) Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch centennial Symposium, 1999.

Öztürk N., Para Banka Kredi Ekin Kitabevi Yayınları, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article