4+4+4 Eğitim Sistemi Bağlamında Din Eğitimi

Kamil Çoştu

Abstract


Türkiye’de Cumhuriyet dönemi boyunca eğitim sistemi içerisinde dinin yeri sürekli tartışılmıştır. Bu tartışmaların önemli bir boyutunu da okullardaki din eğitimi oluşturmaktadır. Bu konuda Türkiye zengin bir deneyime sahiptir. Okullarda din dersine hiç yer vermemekten seçmeli ve zorunlu olmasına kadar farklı seçenekler denenmiştir. 1930-1947 yılları arasında ilköğretimde din dersi okutulmamıştır. Yüksek din öğretimi veren ilahiyat fakülteleri 1933’te kapatılmış, 1949 da tekrar açılmıştır. 1950’den günümüze kadar da din öğretimi alanındaki iyileştirmeler devam etmiştir. Din eğitiminin gidişatını etkileyen son düzenleme ise 2012-2013 döneminde kabul edilmiştir. Türkiye'de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkaran düzenleme ile birlikte, 5-8. sınıfların seçmeli dersleri arasında Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler derslerine yer verilmiştir. Bu tebliğde din eğitiminin dünü ve 4+4+4 eğitim sistemindeki konumu hakkında bilgiler verilerek yapılması gerekenler hususunda önerilerde bulunulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article