Türkiye'de Gelir Mutluluk İlişkisi

serdar acun

Abstract


Mutluluk insanın varlık koşulu olmuş ve her birey tarafından sahip olunması gereken bir durum olarak insanlık tarihi boyunca süregelmiştir. İnsan bir birey olarak kendisini mutlu eden olaylardan, durumlardan ve olgulardan genellikle haz almış ve mutlu olma halinin devam etmesini hep arzu etmiştir.

        Mutluluk kavramı iktisat yazınında 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle Easterlin Paradoksuyla(Easterlin,1974) yoğunlukla yer almaya başlamıştır. Türkiye’de ise mutluluk yazınına ilişkin 2000’li yıllardan sonra bir yoğunlaşma meydana gelmiştir.

       Bu çalışmada mutluluk ve gelir ilişkisiyle ilgili yazınlar incelenerek, yazınlardaki tartışmalar özetlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de mutluluğun gelir ile ilişkisi ele alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Yaşam Memnuniyeti anketlerinin mikro verileriyle ordinal regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve gelir ile mutluluk arasındaki pozitif yönlü ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada cinsiyet, yaş, eğitim ve medeni durum gibi demografik değişkenlerde kontrol edilerek mutluluğa etkileri incelenmiştir. 


References


Easterlin, R. A. (1974). Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence. Nations and households in economic growth, 89, 89-125.

Oswald, A. J. (1997). Happiness and economic performance. The Economic Journal, 107(445), 1815-1831.

Berg, M., & Veenhoven, R. (2010). Income inequality and happiness in 119 nations

Eren, K. A., & Aşıcı, A. A. The Determinants of Happiness in Turkey: Evidence from City-Level Data. Journal of Happiness Studies, 1-23.

Bülbül, S., & Giray, S. (2011). Sosyodemografik Özellikler ile Mutluluk Algisi Arasindaki Iliski Yapisinin Analizi/Analysis of the Relationship Structure Between Socio-Demographic Features and Happiness Sensation. Ege Akademik Bakis, 11, 113.

Atay, B. (2012). Happiness in East Europe in comparison with Turkey (Doctoral dissertation, İstanbul Bilgi Üniversitesi).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article