Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenliklerini Sağlamalarının Siber Mağduriyete Uğrama Durumları Açısından İncelenmesi

Mehmet Fikret GELİBOLU, Esma Aybike BAYIR

Abstract


Bilişim teknolojilerinin kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşması, bu teknolojileri kullanan bireylerin çeşitli risklerle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Bu riskler, bilişim teknolojileri kullanıcılarını hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkileyebilmektedir. Kullanıcıların siber mağduriyete uğramamaları için, kendilerini bu risklerden koruyabilmeleri ve siber güvenliklerini sağlayabilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı bilişim teknolojilerini kullananların siber güvenliklerini sağlamalarının siber mağduriyete  uğrama durumları açısından incelenmesidir. Çalışma grubu, Türkiye’de Gazi Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin siber güvenliklerini sağlama durumlarını belirlemek amacıyla, Erol, Şahin, Yılmaz ve Haseski tarafından geliştirilen “Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği” ile siber mağduriyete uğrama durumlarını belirlemek amacıyla, Arıcak, Tanrıkulu ve Kınay tarafından geliştirilen “Siber Mağduriyet Ölçeği” uygulanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmanın bulguları ve sonuçları yorumlanarak tartışılmıştır. Son olarak, çalışmanın sonuçları çerçevesinde uygulamacılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Siber güvenlik, siber mağduriyetRefbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article