Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri ile Akademik ve İnternet Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şahin GÖKÇEARSLAN, Esma Aybike BAYIR

Abstract


Günümüzde, bilginin artış hızı çevrimiçi teknolojilerinin gelişimi ile sürekli değişmektedir; öğrenilmesi gereken bilgi de farklılaşmaktadır. Bu bağlamda bilgi aramak ve doğru bilgiye hızlı bir biçimde ulaşmak günden güne önem kazanmaktadır. Bu yüzden, bilgi arama stratejileri aranılan bilgiye ulaşmada önemli bir yer teşkil etmektedir. Çevrimiçi bilgi arama stratejileri davranışsal, işlemsel ve üst bilişsel alanlar olmak üzere farklı süreçleri kapsayan stratejileri barındırmaktadır. Alan yazın incelendiğinde, çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile akademik ve internet öz yeterlik değişkenlerinin araştırmalarda birlikte yer alması önerilmektedir. Bu sebeple, bu çalışmanın amacı öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile akademik ve internet öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmaya, bir devlet üniversitesinin farklı fakültelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler katılmıştır. Çalışmanın amacına yönelik olarak, öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerini belirlemek amacıyla Aşkar ve Mazman (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri”, akademik öz yeterliklerini belirlemek amacıyla Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Akademik Öz Yeterlik Ölçeği” ve son olarak internet öz yeterliklerini belirlemek amacıyla ise Akın, Kaya, Akın, Sahranç ve Uğur (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “İnternet Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmanın bulgu ve sonuçları yorumlanarak tartışılmıştır. Son olarak, çalışmanın sonuçları çerçevesinde uygulamacılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article