TEKSTİL ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

rahim arslan arslan, Hudaverdi Bircan, Öznur Arslan

Abstract


Gözlem değerlerine dayanarak sistemi oluşturan faktörler arasındaki matematiksel ilişkiyi ifade etmeyi amaçlayan Gri İlişkisel Yöntem, gri ilişkisel temele dayalı bir derecelendirme, sınıflama ve karar verme tekniğidir. Bu çalışmada tekstil alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ülkemizin önde gelen 14 tekstil firmasının finansal tabloları kullanılarak Gri İlişkisel Analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında kriterler ağırlıklandırılmadan Gri İlişkisel Analiz yöntemi uygulanmış ve işletmeler performans düzeylerine göre sıralanmıştır. Daha sonra Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemiyle performansı belirleyen kriterler önem derecelerine göre ağırlıklandırılmış ve aynı yöntemle işletmeler performans düzeylerine göre sıralanmıştır. İlk çalışmada SKTAS tekstil, KORDS tekstil ve BOSSO tekstil sıralamada ilk üçte yer alırken, kriter ağırlığına göre yapılan sıralamada SKTAS tekstil, KORDS tekstil ve KRTEK tekstil sıralamada ilk üçte yer almıştır. Ağırlıklandırılmış ve ağırlıklandırılmamış sıralamada değişim en fazla GEDİZ tekstilde gözlenmiştir. İki sıralama arasında krtiter ağırlıkarının sonuca önemli derecede katkı sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler; Analitik Hiyerarşi Prosesi, Gri İlişkisel Analiz, Çok Kriterli Karar Verme.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article