Tüketici Hukukunda Güncel Gelişmeler

MEHMET KILIC

Abstract


23.02.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar tüketici hukuku alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak mevzuatta da bazı değişiklikler yapılmış; bu değişiklikler yapılırken de genellikle AB mevzuatındaki yenilikler dikkate alınmıştır. Fakat kanun koyucu mevcut kanun hükümlerinin revizyon ve eklemelerle düzeltilmek yerine 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu kabul etmiştir. 6502 Sayılı Kanun kabul edilirken hem Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile tam uyumunun sağlanması hem de somut toplumsal ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar; ayıplı mal ve hizmetler, değişik şekillerde ortaya çıkan bankacılık uygulamaları gibi konularda önemli yenilikler getirilmiştir. Özellikle, Türkiye’nin sosyal sorunlarından birisi olarak kabul edilen konut finansmanının sağlanmasına ilişkin esaslar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş; reform sayılabilecek yenilikler getirilmiştir. Bu nedenle, tebliğde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile getirilen yenilikler ana hatları ile ele alınıp tanıtılacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article