MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: SAKARYA ÖRNEĞİ

Özlem Bağcı, Hakkı Bağcı

Abstract


Bireyler hangi yaş grubunda olursa olsun hayatını devam ettirebilmesi için karşısındaki bireylerle iletişime geçebilmesi gerekmektedir. Çünkü birey, karşısındaki bireyi anlamak ve kendisini ona anlatmak, bir şeyler öğrenmek ve öğretmek için iletişime geçmesi gerekmektedir. İletişim becerisi yüksek olan kişiler özellikle toplumda daha etkili rol alabilirler ve kendilerini anlatma noktasında da daha başarılı olurlar. Bu araştırmada, meslek yüksekokulunda öğrenim gören farklı programlardaki öğrencilerin iletişim becerilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Kaynarca Seyfettin Selim ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarındaki bilgisayar programcılığı, işletme, maliye, çocuk gelişimi ve fizyoterapi programlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Korkut  (1996) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği”  kullanılmıştır. Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri program türlerine, öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine, lise mezuniyet türlerine ve iletişim ile ilgili herhangi bir ders veya eğitim alma durumlarına göre iletişim becerileri arasında farklılık olup olmadığı da incelenmektedir. Toplanan veriler analiz aşamasındadır. Elde edilecek olan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda da araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: iletişim, iletişim becerileri, meslek yüksekokulu


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article